Maandag 30 maart, 2020

Nieuws uit Aarsele

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

Wie in de medische of zorgsector werkt, verdient momenteel tonnen respect. Dat geldt zeker voor de spoedverpleegkundigen van deze wereld. Saghine Lampaert en Sandy Van Wonterghem werken zich op de spoedafdeling van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis uit de naad en hebben maar één doel voor ogen: het coronavirus zo snel mogelijk mee onder controle krijgen. "De verbondenheid op onze dienst is ongezien."

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.

In overleg tussen Volley Belgium, dat zaterdag al de volleybalcompetitie in heren Liga A stopzette, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020.

Vanavond had het in de parochiezaal van Aarsele gezellig druk moeten zijn voor de laatste voorstelling van "In 't Zoete Genot". Net zoals de voorstelling van gisteren werd ook deze publieke voorstelling van t' Aerseels Volkstoneel afgelast naar aanleiding van de maatregelen betreffende het coronavirus.

Haast alle evenementen en activiteiten worden afgelast als gevolg van het coronavirus. Hieronder vindt u een overzicht van de situatie in Tielt. We zorgen geregeld voor een update.